pusen


pusen
pusenintrtr
\
koitieren.Vgl⇨Puse.Seitdem19.Jh.

Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • pusen — pusane, pusen, pusca variants of pisane, posca (vinegar water) …   Useful english dictionary

  • patraukti — Rtr, NdŽ, KŽ; SD1133, Lex100, R87, MŽ115, M, L, LL149,151 1. tr. SD1127 traukiant pakišti, pabrukti po kuo: [Arklys] jam an kupros kaip šoko, jį po apačia patraukė, tą žmogų būt sumynęs Snt. | Ėjo pagal gelžkelį, vėjas po traukiniu i patraukė Mžš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasukti — pasùkti, pàsuka, o (pàsukė) 1. tr. N, Rtr, Grv priversti pajudėti apie savo ašį: Pasùk raktą, ir atsidarys J. Jie iešmą kelius kartus pasùko NdŽ. Kad nori įsileisti tos sulos, tad tą varpstę reik pasùkti LKT45(Lž). Užsimauk žiedelį, sako,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pusė — pùsė sf. (2) K, pusė̃ (4) Zt; H183, R, Sut, LsB278, M 1. SD270 viena iš dviejų lygių ar maždaug lygių dalių, antroji dalis: Nieko sau – pradžia gera: pusės kumpio ir nėra J.Marcin. Bandelė vos tik pusės didumo, kaip kitos rš. Uždirbau devynis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • versti — ver̃sti, ver̃čia, ver̃tė K, DŽ, FrnW; D.Pošk, Sut, N, M 1. tr. KBII154, Rtr, BŽ266 daryti, kad griūtų, parvirstų ant šono, griauti, mesti: Versk kūlvertais vežimą šieno J. Ans muni ver̃ta, aš i vėl sėdu Yl. Kiaulės lovį ver̃čia, ėst nori Ėr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kūbrys — kūbrỹs sm. (4), kū̃bris (2) J 1. nugara prie sprando, gūbrys, ketera: Kiaulės kūbrỹs – sketera J. Taip tai neriebus buvo meitėliokas, tik per patį kūbrį tai buvo per du pirštu storumo lašinėliai Brž. Sugavau šerną až kū̃brio ir įmečiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvažiuoti — K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; Q3, SD210, Sut, N, L, LL157 1. intr. važiuojant nutolti: Jis įsėdo į savo ratus ir nuvažiãvo NdŽ. Aš nuvažia[va]u, o jy atvažiav[o] (prasilenkėme) Nč. Kur nuvažiãv[o], kas nuvažiãv[o] – nežinau Rod. Be rato (nukrito vežimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • storuma — storumà sf. (3a) LKKXI154(Zt), KŽ 1. K, Rtr, Š, NdŽ, DŽ storoji dalis, vieta, stormena: Ilgumo jis turi šešis jardus, o per pačią storumą – mažiausia tris jardus J.Balč. Pati storuma medžio rš. Tas [sugrėbto šieno] storumas gal su šake nunešioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tas — tàs (tùs LD313(Pns, Lp, Kb), Mrk, tàsis, tasaĩ; R, MŽ, tasaĩn, taseñ), tà (to LD311, LKGI713(Skp, Pnd, Plš), toj Lzd, toji, tojė̃, ton (tõn?) LD433, tonai LD432) pron. demons. K, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD369, H, R, MŽ, Sut, N, L, pl. tiẽ (tie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language